Bescherming van uw gegevens

Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in
werking. Hieronder treft u onze verklaring aan betreffende de bescherming van gegevens.
Voor externe links naar oneigenlijke teksten kunnen wij ondanks zorgvuldige controle van de
inhoud hiervan geen aansprakelijkheid aanvaarden. De bescherming van uw privé
-gegevens, die wij tijdens uw bezoek aan onze homepage van u ontvangen en de verwerking en het
gebruik ervan, ligt ons bijzonder aan het hart. Uw gegevens worden in het kader van de
wettelijke voorschriften beschermd. Onderstaand vindt u informatie over welke gegevens
tijdens uw bezoek op de homepage worden opgeslagen en hoe deze worden gebruikt.

(1) Ontvangst en verwerking van gegevens
Gebruikersgegevens

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling
af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader, aan de bij afhandelen van de bestelling
betrokken derden(bv de bezorger) doorgegeven.

Verdere privé-gegevens worden alleen dan opgeslagen wanneer deze door u vrijwillig, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registrering, worden opgegeven.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Ayuhuid verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch
gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de pagina’s
die u bezoekt. Daarnaast verzamelt Ayuhuid informatie via “cookies” die door uw
browser worden opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van cookies door Ayuhuid.

(2) Gebruik en doorgeven van privé-gegevens
Voor zover u ons privé-gegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze alleen voor
beantwoording van uw aanvragen, voor de afwikkeling van met u gesloten overeenkomsten
en voor onze administratie.
Uw privé-gegevens worden alleen aan derden doorgegeven wanneer dit voor de afwikkeling van de overeenkomst – in het bijzonder het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers – nodig is, of wanneer dit nodig is voor de afrekening, of wanneer u tevoren hiermee hebt ingestemd.

(3) Verleende toestemming intrekken
U hebt het recht een verleende toestemming te allen tijde, en ook voor de toekomst, in te trekken. Het wissen van de opgeslagen privé-gegevens gebeurt wanneer u uw toestemming voor het opslaan intrekt, wanneer het opslaan van uw gegevens met betrekking tot het beoogde doel niet meer nodig is, of wanneer het opslaan hiervan om wettelijke redenen niet
toelaatbaar is. Het verwijderen van gegevens zal niet plaatsvinden indien om wettelijke redenen deze bewaard moeten blijven.

(4) Recht van informatie
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail met ons contact opnemen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk mededelen welke persoonsgegevens van u zijn verwerkt, zodat u deze
kunt aanpassen. Na verzoek tot verwijdering, afscherming of correcties van uw gegevens, zullen wij u laten weten of wij aan dit verzoek tegemoet kunnen komen binnen de regelgeving waaraan ons bedrijf onderworpen is.

(5) Veiligheidsbepaling
Wij spannen ons in uw privé-gegevens met behulp van alle technische en organisatorische mogelijkheden dusdanig op te slaan, dat deze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij communicatie per e-mail kan de volledige gegevensbeveiliging door ons niet worden gegarandeerd. Ayuhuidzal de totale vereisten met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevens, in het bijzonder de bepalingen van de wet tot bescherming van teledienstgegevens, in acht nemen.

(6) Nieuwsbrief
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Dit kunt U doen via een link in de nieuwsbrief.
Nieuwsbrief tracking: door aanmelding op de nieuwsbrief, stemt de gebruiker in met tracking voor statistische doeleinden. Er wordt een webbaken (die ook wel trackingpixel wordt genoemd) gebruikt. Bij het bezorgen van de nieuwsbrief kan de externe server vervolgens
bepaalde gegevens van de ontvanger registreren, bijvoorbeeld het tijdstip van ophalen, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma van de (cliënt). De naam van het afbeeldingsbestand is aangepast voor elke e-mailontvanger door een uniek ID toe te voegen.
De mailingverzender onthoudt welk e-mailadres bij welk ID hoort en kan zo bepalen wanneer de afbeelding wordt opgehaald welke ontvanger van de nieuwsbrief de e-mail zojuist heeft geopend.

(7) Cookies en Google Analytics
Het gebruik van Cookies
Deze Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies).
Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.
Voor het plaatsen van cookies zal Ayuhuid
indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan onze website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Ayuhuid opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner.
Ayuhuid gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen.
Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Het gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en
daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres)
aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door op onderstaande link te klikken. Hiermee wordt een “opt-out cookie” geïnstalleerd in uw browser, waarmee uw gegevens niet worden verzamelt wanneer u deze website bezoekt.